Wczytuję dane...
RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO), informujemy, że:

 1.    Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Jarosław Gryla działający jako przedsiębiorca pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „MATAR” Jarosław Gryla, z siedzibą przy ul. Siemońskiej 11, 42 – 500, NIP 629 152 39 92, zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem Użytkownik może skontaktować się pisząc na adres siedziby Firmy tj. Firma Handlowo – Usługowa „MATAR” Jarosław Gryla ul. Siemońska 11, 42 – 500 Będzin, lub mailowo na adres rodo@passion.pl

2.    Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.zizu.pl zaś dane te niezbędne są wyłącznie do:

-        rejestracji w sklepie internetowym,

-        zawarcia umowy sprzedaży,

-        dostawy zakupionych w sklepie internetowym towarów,

-        możliwości skorzystania przez Użytkownika mającego status konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego z uprawnień wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w szczególności wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

3.    Administrator zastrzega, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

4.    Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Administrator zwraca się o podanie następujących danych osobowych:

-        imię i nazwisko,

-        adres e – mail,

-        adres dostawy towaru,

-        rozmiar zamówionych towarów,

-        nr NIP w przypadku żądania wystawienia faktury VAT.

5.    Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przechowywane są przez czas rejestracji konta Użytkownika, jednak nie dłużej niż przez okres czasu wynikający z przepisów regulujących roszczenia z tytułu umowy sprzedaży.

6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik posiada następujące prawa:

1.      prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych bez podania przyczyny, wówczas dane zostaną usunięte,

2.      prawo wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, tak w całości jak i we wskazanym celu,

3.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie,

4.      prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych osobowych,

5.      prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych,

6.      prawo żądania przekazania danych osobowych określonemu podmiotowi.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, co oznacza, iż dane osobowe nie będą wykorzystywane do oceny niektórych czynników osoby fizycznej.